กิจกรรมปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อบต.ละหารได้จัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 “ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ” โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่า ในพื้นที่ แก้มลิงของบ้านหมอมุ่ย หมู่ที่ 4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง