•แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ๒๘/๐๔/๖๕   ลิงค์ 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ๒๗/๐๔/๖๕  ลิงค์ 
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ๒๗/๐๔/๖๕  ลิงค์