1.ผลิตภัณฑ์ทอดมันปลากราย  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านปากแพรก  หมู่ที่  1 ติดต่อคุณชุติมา อินทรศักดิ์ 0985191465

2.ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสับปะรด กลุ่มแม่บ้านสตรีพงลำดวน หมู่ที่ 3 คุณขวัญยืน นิติธีรวรรณ โทร 063-9989324

3.เห็ดแปรรูป สมบูรณ์ดีฟาร์มเห็ด – รูป น้ำพริกเห็ด,ทองม้วนเห็ด,น้ำเห็ดสามอย่างสมุนไพร,อ้อยจ๊อเห็ด,แหนมเห็ด ติดต่อ โทร 094-3541551

4.สวนมะลิวัลย์ จำหน่ายกล้วยไม้ – รูป ผักปลอดสารพิษ ,หน่อไม้ดอง,มะดันแช่อิ่ม ติดต่อ คุณเกรียงไกร น้อยเจริญ โทร 091-6060713

 

5.ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน เช่น เปร ,ลอบดักปลา ติดต่อ คุณกัณหา ทองดีนอก โทร 092-9210061