• ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร  ลิงค์ 
  • รายงานสถิติผู้ใช้งาน ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565  ลิงค์