สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ตำบลหนองไร่  และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดงทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่ายทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลหนองไร่  ตำบลหนองบัวทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ตำบลปลวกแดง  และตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอปลวกแดง  19  กิโลเมตร  ที่ตั้งอยู่ที่  ถนนสายบ้านค่าย ? บ้านบึง(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3138)  ตรงข้ามวัดปากแพรก  ตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง เนื้อที่พื้นที่ตำบลละหารประมาณ  84  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นพื้นที่ประมาณ  52,500  ไร่ ภูมิประเทศสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  …